esa impressie 655

Het gehele bouwproces doen we aan afvalscheiding en we recyclen veel materialen.

Angelo de Vries 

Over Wagenbouw

Duurzaamheid

Wagenbouw bouwt aan duurzame huisvesting.

Bij Wagenbouw bent u in goede handen als het om duurzaam bouwen gaat. We hebben de kennis in huis als het gaat om duurzame gebouwen zowel bouwkundig als op installatiegebied, onze deskundigen maken een advies op maat voor uw huisvesting. Zo komen wij samen tot een duurzame oplossing voor uw huisvesting(en).

Duurzaam bouwen betekent dat onze gebouwen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in onze gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

- gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers

- een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; prettige en leefbare gebouwen

- duurzaam verbouwen, om de materialen die vrijkomen uit de verbouwing zoveel mogelijk te hergebruiken of recyclen

- verantwoord watergebruik

- voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken

hergebruik-atc-310

Wagenbouw neemt verantwoordelijkheid als het om verantwoord bouwen gaat. Prefab huisvesting is uitermate geschikt voor hergebruik, met de technieken van prefab bouwen kunnen onderdelen van onze gebouwen makkelijker worden vervangen en kunnen de gebouwen snel, met weinig overlast en zonder hoge kosten, aan nieuwe gebruikerseisen worden aangepast, vergroot of verkleind. De technische en functionele levensduur worden op deze manier aanzienlijk verlengd. Hergebruik levert een grote verlaging van het gebruik van grondstoffen- en energieverbruik op. Ook het geringe restafval zorgt voor minder belasting voor het milieu.

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Very Good, Excellent of Outstanding).

Hiermee kunt u uw gebouw laten ontwerpen en realiseren met een integrale aanpak op het gebied van milieu, mens en maatschappij. Binnen Wagenbouw is Angelo de Vries bevoegd om u hierin te adviseren en kan het hele bouwproces volgens BREEAM voor u uitvoeren, zodat uw gebouw het officiële BREEAM-certficaat mag dragen.