Skaeve Huse

Hoe ga je om met mensen die extreme overlast veroorzaken en zich niet kunnen aanpassen aan het normale dagelijkse verkeer tussen mensen? Skaeve huse – speciale wooneenheden met begeleiding aan de rand van de stad - bieden hiervoor een oplossing. Het concept komt uit Denemarken en is daar al jaren een erkend succes.

Wagenbouw is al jaren betrokken bij de bouw van deze Skaeve Huse in Nederland, zoals bijvoorbeeld voor de Gemeente Kampen, destijds één van de vijf pilot-Gemeenten, die gestart zijn met deze opzet.