Nu beschikbaar
Komt binnenkort
Verkocht

Combinatie Volkerak Zoommeer

Facebook Twitter LinkedIn e-mail
arrow_left-middengrijs
Toepassing : Project kantoor
Opdrachtgever : Van Oord Nederland

"Bij stormvloed stijgt het zeewaterpeil en sluiten de stormvloedkeringen om ons tegen hoog zeewater te beschermen. Maar het rivierwater kan dan niet wegstromen. Als de rivieren op dat moment zeer veel water afvoeren, stijgt het rivierwaterpeil tot een gevaarlijk hoog niveau."

Om een veilige waterberging te kunnen garanderen zijn her en der aanpassingen nodig aan de oude zeedijken rondom het Volkerak-Zoommeer en aan de Volkeraksluizen. Wagenbouw heeft namens opdrachtgever Van Oord het projectkantoor geleverd van waaruit de komende 2 jaar de werkzaamheden worden gecoordineerd. Tijdens de looptijd worden units gefaseerd bijgeplaatst en verwijderd.